Workshop Ideální Žďár

plakatWSTermín: 10. – 16. září 2015.

Na začátek workshopu proběhl veřejný blok přednášek (Záznam zde) a na závěr ve středu 16. září proběhla prezentace výstupů.

Reportáž o workshopu

Hlavním sponzorem workshopu byl Civic.

 

Lektoři
Ing. arch. Lucie Chytilová & Ing. arch. Ivo Pavlík (CityUpgrade) ve spolupráci s Pojďme dělat město.

Hosté

 • Doc. PhDr. Petr Rezek, český fenomenologický filosof a teoretik umění
 • Ing. arch. Petr Fialka (IPR Praha) – téma Manuál tvorby veřejného prostoru
 • MgA. Viktor Vlach – téma Ideální Náchod
 • Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil – téma Ideální Hlučín
 • Mgr. Miloslav Lopaur, znalec historie města a okolí
 • místní architekti

Studentský workshop “Ideální“ Žďár
se bude zabývat aktuálními problémy města souvisejícími s vývojem jeho architektury a urbanismu. Workshop proběhne ve Žďáře nad Sázavou formou týdenní práce studentů vysokých škol architektury. Půjde o seznámení se samotným organismem města a jeho urbanisticko – architektonickou strukturou, jeho cílem je pokusit se přijít s návrhy, které budou hledat “Ideální” řešení Vámi viděných konkrétních problémů jednotlivých míst. Studenti si budou moci vybrat z jejich pohledu zajímavé, jim blízké téma, na kterém budou pod vedením zkušených lektorů – architektů pracovat a jehož řešení budou také na konci workshopu presentovat. Jejich práce tak budou i ve finále konfrontovány nejen s postojem místní veřejnosti a místních architektů, také ale i jiných odborníků – historiků, teoretiků a dalších. Z prací vznikne výstava, která bude představena veřejnosti. Zajímavé a podnětné nápady mohou posloužit jako inspirace pro realizaci konkrétních nápadů.

Témata:

 1. Nedostavěné socialistické centrum města
 2. Hlavní náměstí a okolní ulice
 3. Řeka Sázava, zapojení do organismu města
 4. Hlavní ulice, bulvár města
 5. Vstupní brána města – cesta od nádraží do centra
 6. Otevřené téma

Mapa řešených míst

Pro koho je workshop určen
Workshop je určen primárně studentům architektury, kteří se zajímají o problematiku urbanismu sídel a měst a chtějí se v praxi seznámit s jedním z nich a konkrétně pomoci při návrhu řešení.
Workshop bude počítán jako krátký úkol studentům liberecké fakulty.

Napsat komentář