Stromy svobody

Zapojujeme se do akce Nadace partnerství, která se vzhledem k blížícímu se 100. výročí vzniku republiky a 50 let od okupace rozhodla najít stromy svobody sázené v přelomových letech 1918/19, 1946/7, 1968 a 1989.

Jak se zapojit?

  1. Do 28. října 2017 zapátrejte a najděte v ORP Žďár nad Sázavou některý ze stromů svobody.
  2. Zjistěte o něm co nejvíce podrobností (obec, GPS souřadnice, druh stromu, datum výsadby, kdo strom vysadil, příběh stromu, památková ochrana, zdravotní stav a foto).
  3. Zjištěné informace zašlete do 28. října 2017 na adresu iniciativa@zijemezdarem.cz (pro žáky místních ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií: uveďte svoji školu a třídu).

Nalezené stromy svobody pak představíme na akci Svojí cestou – v pátek 3. listopadu v 10:00 (pro školy) a 18:30 (pro veřejnost) Kině Vysočina, která má za cíl ukázat, co díky nabyté svobodě mohlo dokázat 6 inspirativních osobností, kteří jsou/byli úspěšní jako mladí lidé a kromě toho se věnují společensky prospěšným aktivitám. My dále předáme informace o stromech Nadaci partnerství a budeme usilovat o pomoc při jejich ošetření na jaře příštího roku. Následně za rok bude probíhat druhá další část akce, kdy je snahou vysadit jeden strom svobody v každém katastrálním území v ČR.

Prvních 10, kteří nahlásí jako první do té doby neevidovaný strom svobody s většinou z výše uvedených informací, získá na akci Svojí cestou vstup zdarma.

Vybíráme z příběhů stromů svobody:

Pohnutý příběh stromu svobody z Liberecka …
Lípu svobody na Slovance v České Lípě původně vysadili čeští občané v roce 1928 k 10. výročí vzniku Československé republiky. V bouřlivém roce 1932, v době nepokojů mezi českými a německými obyvateli města, lípu někdo zlomil, a tak byla o rok později opětovně zasazena. Bohužel ani tato lípa nepřežila – Němci ji před začátkem 2. světové války zničili. Lípa, která v místě roste v současnosti, pochází z roku 1947, kdy ji českolipští vlastenci u příležitosti oslav vzniku republiky znovu zasadili. Tradice občanských shromáždění u lípy Svobody v den výročí vzniku Československa pak byla znovuobnovena v 90. letech minulého století.

Lípa jako symbol svobody na Vysočině…
V důsledku 1. světové války bylo z Hrotovic odvedeno 340 mužů, 54 z nich zahynulo na válečných bojištích, nebo podlehlo zraněním a domů se již nevrátilo. Lípu na nádvoří zasadili přeživší války na počest šťastného návratu do svých domovů a na počest vzniku samostatného československého státu. Lípa pro ně byla symbolem svobody a tím zůstane i pro nás a naše budoucí generace.

Pro bližší informace:
777 129 639, iniciativa@zijemezdarem.cz

Obrázek v záhlaví: blogdelaclasedehistoria.blogspot.cz