Procházky a projížďky s architekty

Den architektury (30. září 2017)
Akce na facebooku (s fotkami)
V rámci Dne architektury pořádáme celodenní autobusový výlet po známých místech Žďárských vrchů tak, jak je neznáme. Na Fryšavu, Blatiny nebo Křižánky za kvalitními rekonstrukcemi chalup i novou architekturou. Místy vás provedou Petr a Štěpán Matějkovi, Jakub Zeman a autoři jednotlivých realizací.

Projížďka je součástí projektu Živé proStory 2017, který podpořilo Město Žďár nad Sázavou

Den architektury (1. října 2016)
Akce na facebooku

PO STOPÁCH STAVITELE KŘELINY
Stavitel Křelina stál u zrodu řady významných veřejných i soukromých staveb na začátku 20. století, jako jsou městské divadlo, Houfův statek a honosné domy na Nádražní ulici realizované ve stylu provinční secese. Návštěvou těchto zapomenutých staveb s architektkou Silvií Jagošovou se pokusíme připomenout jejich význam.
Sraz: so 1. 10., 9.30, náměstí Republiky u morového sloupu

INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ V CENTRU
Jak lze individuálně bydlet v novém? Procházka s místním rodákem Petrem Matějkou představí nově realizované domy individuálního bydlení v centru města. Realizace doprovodí slovem samotní autoři návrhů. Procházka bude doplněna o návštěvu čtvrti Dagmarky s poválečnou výstavbou montovaných domků.
Sraz: so 1. 10., 13.30., Okružní 968/79, samoobsluha Flop

Procházky s městským architektem Z. Ryškou a R. Bukáčkem z Pojďme dělat město – duben 2016

  • 16. dubna 2016 9:00 Řeka
  • 29. dubna 2016 16:00 Širší centrum města

Den architektury (3. října 2015)

Akce na facebooku, Fotoalbum na facebooku. Seriál ve Žďárských novinách: listopad – I., prosinec – II., leden – III..

Projdeme se společně po Žďáře a zastavíme se u nejen místní kvalitní architektury. V našem městě je jí mnoho, nejvíce zejména z dob prudkého rozvoje města v minulém století, nepovšimnutu ji však často míjíme s tím, že to přece jsou jen obyčejné domy a prostory, nerozpoznány jako dobrá architektura. Vděčíme za to mnoho neinformovanosti, mnohdy neznalosti nebo lhostejnosti k prostředí okolo nás. Díky tomu jsme o mnohé z jeho kvalit přišli, neuváženou likvidací jeho podoby nebo částečným či úplným zničením jeho stavebních kamenů – budov, veřejného umění, veřejného prostoru. Objevíme tak znovu detaily a budovy, na které můžeme být hrdí a třeba i trochu přispějeme k záchraně nebo obnově těchto zanedbaných a neprávem pozapomenutých a opomíjených architektonických hodnot. Uvidíme také věci, které je potřeba změnit a přistoupit k nim jinak. Na příkladech a třeba srovnáních i vedle sebe stojících původně stejných budov shlédneme kvalitní přístup k jejich regenereci i naprosto nezvládnutou práci. Nastíníme si možnosti, jak by se mělo pracovat se zděděným architektonickým potenciálem k jeho zušlechtění a mohlo pokračovat na rozvinutí jeho hodnoty. Prohlédneme si také i dnešní moderní přístup k začleňování mnohem starší historické architektury do tváře města a zrod jejího nového života / zámek atp. /.

Cesta městem nám může být inspirací k získání nového pohledu na jeho zákoutí a může být impulsem ke změně vztahu mnoha obyvatel k veřejnému prostoru, jeho hodnotám a architektuře jako fenoménu samotného genia loci.

Procházka č. 1: PŘESTAVBY A DOSTAVBY NA VYSOČANECH
Jak lze individuálně bydlet v novém ve starší obytné čtvrti? Procházka s místním rodákem Petrem Matějkou představí nově realizované přestavby a přístavby domů individuálního bydlení ve čtvrti Vysočany. Realizace doprovodí slovem samotní autoři návrhů.
Sraz: so 3. 10., 10:00, křížení ulic Jungmannova, Dolní a Libušínská, Wonkova (u zimního stadionu)

Procházka č. 2: VE STARÉM NOVÉ: VODOJEMSKÉ BYDLENÍ V KOTELNÁCH
Procházka ukáže přestavby čtyř původně plynových kotelen vybudovaných v 70. letech pro zajištění dodávky tepla blízkých bytových domů. Projekty přestaveb na bydlení probíhaly nezávisle na sobě. Z jednoho unifikovaného objektu vznikly čtyři různé výsledky. Návštěva jedné kotelny s architektem Štěpánem Matějkou a tvůrci návrhu.
Sraz: so 3. 10., 14:00, zastávka MHD Neumannova

Napsat komentář