Procházky a projížďky s architekty

Den architektury (30. září 2017)
Akce na facebooku
V rámci Dne architektury pořádáme celodenní autobusový výlet po známých místech Žďárských vrchů tak, jak je neznáme. Na Fryšavu, Blatiny nebo Křižánky za kvalitními rekonstrukcemi chalup i novou architekturou. Místy vás provedou Petr a Štěpán Matějkovi, Jakub Zeman a autoři jednotlivých realizací.

Sraz: so 30. 9., 10.00, parkoviště pod městským úřadem, Žižkova 227/1
Plánovaný návrat: 17:00-17:30 tamtéž

Nutná rezervace míst. Příspěvek na jízdu 80Kč běžný, 300Kč sponzorský. Ke sponzorskému příspěvku dostanete knihu Vize ZR 2050. Obsazeno. Již registrujeme pouze náhradníky. Rezervace zde:

Projížďka je součástí projektu Živé proStory, který podpořilo Město Žďár nad Sázavou

Den architektury (1. října 2016)
Akce na facebooku

PO STOPÁCH STAVITELE KŘELINY
Stavitel Křelina stál u zrodu řady významných veřejných i soukromých staveb na začátku 20. století, jako jsou městské divadlo, Houfův statek a honosné domy na Nádražní ulici realizované ve stylu provinční secese. Návštěvou těchto zapomenutých staveb s architektkou Silvií Jagošovou se pokusíme připomenout jejich význam.
Sraz: so 1. 10., 9.30, náměstí Republiky u morového sloupu

INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ V CENTRU
Jak lze individuálně bydlet v novém? Procházka s místním rodákem Petrem Matějkou představí nově realizované domy individuálního bydlení v centru města. Realizace doprovodí slovem samotní autoři návrhů. Procházka bude doplněna o návštěvu čtvrti Dagmarky s poválečnou výstavbou montovaných domků.
Sraz: so 1. 10., 13.30., Okružní 968/79, samoobsluha Flop

Procházky s městským architektem Z. Ryškou a R. Bukáčkem z Pojďme dělat město – duben 2016

  • 16. dubna 2016 9:00 Řeka
  • 29. dubna 2016 16:00 Širší centrum města

Den architektury (3. října 2015)

Akce na facebooku, Fotoalbum na facebooku. Seriál ve Žďárských novinách: listopad – I., prosinec – II., leden – III..

Projdeme se společně po Žďáře a zastavíme se u nejen místní kvalitní architektury. V našem městě je jí mnoho, nejvíce zejména z dob prudkého rozvoje města v minulém století, nepovšimnutu ji však často míjíme s tím, že to přece jsou jen obyčejné domy a prostory, nerozpoznány jako dobrá architektura. Vděčíme za to mnoho neinformovanosti, mnohdy neznalosti nebo lhostejnosti k prostředí okolo nás. Díky tomu jsme o mnohé z jeho kvalit přišli, neuváženou likvidací jeho podoby nebo částečným či úplným zničením jeho stavebních kamenů – budov, veřejného umění, veřejného prostoru. Objevíme tak znovu detaily a budovy, na které můžeme být hrdí a třeba i trochu přispějeme k záchraně nebo obnově těchto zanedbaných a neprávem pozapomenutých a opomíjených architektonických hodnot. Uvidíme také věci, které je potřeba změnit a přistoupit k nim jinak. Na příkladech a třeba srovnáních i vedle sebe stojících původně stejných budov shlédneme kvalitní přístup k jejich regenereci i naprosto nezvládnutou práci. Nastíníme si možnosti, jak by se mělo pracovat se zděděným architektonickým potenciálem k jeho zušlechtění a mohlo pokračovat na rozvinutí jeho hodnoty. Prohlédneme si také i dnešní moderní přístup k začleňování mnohem starší historické architektury do tváře města a zrod jejího nového života / zámek atp. /.

Cesta městem nám může být inspirací k získání nového pohledu na jeho zákoutí a může být impulsem ke změně vztahu mnoha obyvatel k veřejnému prostoru, jeho hodnotám a architektuře jako fenoménu samotného genia loci.

Procházka č. 1: PŘESTAVBY A DOSTAVBY NA VYSOČANECH
Jak lze individuálně bydlet v novém ve starší obytné čtvrti? Procházka s místním rodákem Petrem Matějkou představí nově realizované přestavby a přístavby domů individuálního bydlení ve čtvrti Vysočany. Realizace doprovodí slovem samotní autoři návrhů.
Sraz: so 3. 10., 10:00, křížení ulic Jungmannova, Dolní a Libušínská, Wonkova (u zimního stadionu)

Procházka č. 2: VE STARÉM NOVÉ: VODOJEMSKÉ BYDLENÍ V KOTELNÁCH
Procházka ukáže přestavby čtyř původně plynových kotelen vybudovaných v 70. letech pro zajištění dodávky tepla blízkých bytových domů. Projekty přestaveb na bydlení probíhaly nezávisle na sobě. Z jednoho unifikovaného objektu vznikly čtyři různé výsledky. Návštěva jedné kotelny s architektem Štěpánem Matějkou a tvůrci návrhu.
Sraz: so 3. 10., 14:00, zastávka MHD Neumannova

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *